contacteA continuació t'oferim les direccions de correu electrònic que et poden resultar més necessàries

Director de F.P.: director.fp@escuelassj.com
Cap d'Estudis de F.P.: jefeestudios.fp@escuelassj.com

Per a qüestions tècniques del nostre lloc en internet:

Webmaster de F.P.: webfp@escuelassj.com
Comissió TIC de F.P.: tic.fp@escuelassj.com

Administrador de la xarxa (servidors i correu electrònic): postmaster@escuelassj.com


A continuación te ofrecemos las direcciones de correo electrónico que te pueden resultar más necesarias

Director de F.P.: director.fp@escuelassj.com
Jefe de Estudios de F.P.: jefeestudios.fp@escuelassj.com

Para cuestiones técnicas de nuestro sitio en internet:

Webmaster de F.P.: webfp@escuelassj.com
Comisión TIC de F.P.: tic.fp@escuelassj.com

Administrador de la red (servidores y correo electrónico): postmaster@escuelassj.com

Última modificación: jueves, 19 de junio de 2014, 08:58